Sureshot Point-of-Sale

Sureshot POS

เป็นโปรแกรมสำหรับบันทึกและจัดการการขาย ณ จุดขาย (Point of Sale) ประกอบด้วยส่วนโปรแกรม Point of Sale และส่วนโปรแกรมจัดการและบริหารข้อมูลแบบเว็ป (Web-based Management) ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น ๆ ดังนี้

  • ออกแบบเพื่อให้การเปิดขาย ณ จุดขายง่ายและรวดเร็ว

  • มีส่วนจัดการค้นหาสินค้าที่เหมาะสมกับจุดขายเพื่อจัดการกรณีสินค้า ไม่มีบาร์โค้ด

  • สามารถพักการขายได้ไม่จำกัด

  • รองรับการจัดการสมาชิก

  • มีส่วนจัดการส่งเสริมการขายได้หลายแบบ เช่น การออกคูปองส่วนลด การทำส่วนลดจากจำนวนชิ้น การกำหนดของแถม ฯลฯ ซึ่งการให้ส่วนลดจากจำนวนชิ้นหรือการให้ของแถมโปรแกรมจะทำการคำนวนอัตโนมัติ พนักงานไม่ต้องทำการแยกสินค้าหรือทำขั้นตอนพิเศษใด ๆ

  • มีส่วนสำหรับสอบถามราคา

  • รองรับการทำงานทั้งแบบขายปลีก แบบร้านอาหาร ฯลฯ

  • รองรับการขายสินค้ามีหมายเลขลำดับ (Serialized Unit) เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ โดยการอ่านบาร์โค้ดของ S/N

  • ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ POS เช่น เครื่องอ่าน ลิ้นชัก เครื่องแสดงผลสำหรับลูกค้า (Customer Pole Display) เครื่องพิมพ์ ฯลฯ ได้เกือบทุกชนิด

  • ทำงานเป็นอิสระจากเครื่องแม่ข่ายหลังจากเริ่มจุดขายแล้ว หมดปัญหาของเครือข่ายสื่อสารขัดข้องทำให้การขายหยุดชะงัก โปรแกรมจะโอนย้ายข้อมูลการขายกลับไปยังเครื่องแม่ข่ายอีกครั้งเมื่อปิดจุด ขาย

  • โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการเป็นเว็บซอฟแวร์ ทำให้ท่านสามารถทำงานร่วมกันในสถานที่ห่างกันได้อย่างไร้ปัญหาเรื่องพรมแดน

  • ข้อมูลพร้อมเสมอสำหรับนำไปใช้ ระบบสนับสนุนการเจาะ (Drill down) เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดจนถึงข้อมูลเอกสารต้นทางในทุก ๆ ฟอร์มและรายงาน

  • ระบบพร้อมที่จะขยาย และเป็นระบบแบบเปิด ข้อมูลจะจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ซึ่งรองรับปริมาณข้อมูลในทุกขนาด ข้อมูลที่จัดเก็บท่านสามารถจะดึงไปใช้ประมวลผลเพิ่มเติมได้ ไม่จำกัดว่าจะต้องใช้ส่วนรายงานของโปรแกรมบริหารและจัดการ Sureshot POS เท่านั้น ท่านสามารถใช้โปรแกรมอื่น ๆ มาร่วมทำงานด้วยได้ เช่น โปรแกรม Microsoft Excel เป็นต้น

  • ไม่ต้องทำการติดตั้งใด ๆ ที่เครื่องลูกข่ายสำหรับโปรแกรมบริหารและจัดการ สิ่งที่ต้องการบนเครื่องลูกข่ายมีเพียงโปรแกรมเว็ปบราวเซอร์และ Acrobat Reader เท่านั้น ท่านไม่ต้องปวดหัวกับการจัดการเครื่องลูกข่าย หรือปวดหัวกับความไม่เข้ากันของซอฟแวร์บนเครื่องลูกข่ายอีกต่อไป

  • ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม โปรแกรมรองรับการทำงานบน Windows, Linux, Unix, *BSD

  • ครบถ้วนกับการทำงานด้านบัญชีและระบบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมมีระบบซื้อ ขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ระบบสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ฯลฯ

  • พัฒนาโดยบุคคลากรในประเทศไทย ระบบธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นเฉพาะประเทศไทยได้รับการสนับสนุน อีกทั้งบุคคลากรในการสนับนสนุนโปรแกรมก็มีพร้อม