Maverick MX4L และโปรแกรมพิมพ์สมุดเช็ค

Maverick MX4L เป็นเครื่อง MICR Encoder ที่ทันสมัย ผลิตโดย Maverick International บริษัทในอเมริกา โดยเครื่องมีความสามารถหลากหลาย ตัวเครื่องประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ เช่น Autofeed Hopper, MICR Encoder, Ink-jet Endorser ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง, Pocket ซึ่งเครื่องทำงานด้วยความเร็ว 70 เอกสารต่อนาที ซึ่งเมื่อใช้ประกอบกับโปรแกรม Make Check 2014 ของบริษัทฯ แล้ว จะสามารถทำงานเป็นเครื่องพิมพ์สมุดเช็ค ซึ่งสามารถพิมพ์ชื่อบัญชีภาษาไทย รวมทั้ง Encode MICR ทั้ง เลขที่เช็ค รหัสธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี รวมถึงประเภทเอกสาร ได้พร้อมกัน ทำให้สามารถทำงานออกสมุดเช็คตามความต้องการของลูกค้า (On Demand) ได้ ไม่ต้องให้ลูกค้าสั่งซื้อแล้วรอระยะเวลา สามารถรอรับได้ ทำให้บริการเป็นบริการชั้นเยี่ยม