สินค้า

Collaborative Portable Accounting - CPA

ระบบบัญชี CPA เป็นระบบบัญชีและระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ที่เป็นเว็บโปรแกรม (Web Application) ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น ๆ ดังนี้

  • เป็นเว็บซอฟแวร์ (Web Software) ทำให้ท่านสามารถทำงานร่วมกันในสถานที่ห่างกันได้อย่างไร้ปัญหาเรื่องพรมแดน

  • เป็นระบบบัญชีสำหรับผู้ไม่รู้บัญชี ระบบจะลงบัญชีอัตโนมัติแทนท่านเมื่อท่านป้อนข้อมูลเอกสารทางบัญชี เช่น เปิดใบกำกับสินค้า เป็นต้น

  • ข้อมูลพร้อมเสมอสำหรับนำไปใช้ ระบบสนับสนุนการเจาะ (Drill down) เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดจนถึงข้อมูลเอกสารต้นทางในทุก ๆ ฟอร์มและรายงาน

  • ระบบพร้อมที่จะขยาย และเป็นระบบแบบเปิด ข้อมูลจะจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ซึ่งรองรับปริมาณข้อมูลในทุกขนาด ข้อมูลที่จัดเก็บท่านสามารถจะดึงไปใช้ประมวลผลเพิ่มเติมได้ ไม่จำกัดว่าจะต้องใช้ส่วนรายงานของโปรแกรม CPA เท่านั้น ท่านสามารถใช้โปรแกรมอื่น ๆ มาร่วมทำงานด้วยได้ เช่น โปรแกรม Microsoft Excel เป็นต้น

  • ไม่ต้องทำการติดตั้งใด ๆ ที่เครื่องลูกข่าย สิ่งที่ต้องการบนเครื่องลูกข่ายมีเพียงโปรแกรมเว็ปบราวเซอร์และ Acrobat Reader เท่านั้น ท่านไม่ต้องปวดหัวกับการจัดการเครื่องลูกข่าย หรือปวดหัวกับความไม่เข้ากันของซอฟแวร์บนเครื่องลูกข่ายอีกต่อไป

  • ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม โปรแกรมเป็นเว็ปและใช้ฐานข้อมูลสัมพันธ์ตามมาตรฐาน ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงสามารถใช้บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้อย่างไม่จำกัด เช่น Microsoft Platform, Linux Platform, FreeBSD Platform เป็นต้น

  • ครบถ้วนกับการทำงานด้านบัญชีและระบบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมมีระบบซื้อ ขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีแยกประเภททั่วไป ระบบสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ระบบบริหารเงิน ฯลฯ

  • พัฒนาโดยบุคคลากรในประเทศไทย ระบบบัญชีและระบบธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นเฉพาะประเทศไทยได้รับการสนับสนุน อีกทั้งบุคคลากรในการสนับนสนุนโปรแกรมก็มีพร้อม

  • มีจัดแพ็คสำหรับองค์กรของคุณ สำหรับ SOHO (Small Office and Home Office), SME (Small and Medium Enterprise)

Sureshot POS

เป็นโปรแกรมสำหรับบันทึกและจัดการการขาย ณ จุดขาย (Point of Sale) ประกอบด้วยส่วนโปรแกรม Point of Sale และส่วนโปรแกรมจัดการและบริหารข้อมูลแบบเว็ป (Management) ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น ๆ ดังนี้

  • ออกแบบเพื่อให้การเปิดขาย ณ จุดขายง่ายและรวดเร็ว

  • มีส่วนจัดการค้นหาสินค้าที่เหมาะสมกับจุดขายเพื่อจัดการกรณีสินค้า ไม่มีบาร์โค้ด

  • สามารถพักการขายได้ไม่จำกัด

  • รองรับการจัดการสมาชิก

  • มีส่วนจัดการส่งเสริมการขายได้หลายแบบ เช่น การออกคูปองส่วนลด การทำส่วนลดจากจำนวนชิ้น การกำหนดของแถม ฯลฯ ซึ่งการให้ส่วนลดจากจำนวนชิ้นหรือการให้ของแถมโปรแกรมจะทำการคำนวนอัตโนมัติ พนักงานไม่ต้องทำการแยกสินค้าหรือทำขั้นตอนพิเศษใด ๆ

  • มีส่วนสำหรับสอบถามราคา

  • รองรับการทำงานทั้งแบบขายปลีก แบบร้านอาหาร ฯลฯ

  • รองรับการขายสินค้ามีหมายเลขลำดับ (Serialized Unit) เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ โดยการอ่านบาร์โค้ดของ S/N

  • ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ POS เช่น เครื่องอ่าน ลิ้นชัก เครื่องแสดงผลสำหรับลูกค้า (Customer Pole Display) เครื่องพิมพ์ ฯลฯ ได้เกือบทุกชนิด

  • ทำงานเป็นอิสระจากเครื่องแม่ข่ายหลังจากเริ่มจุดขายแล้ว หมดปัญหาของเครือข่ายสื่อสารขัดข้องทำให้การขายหยุดชะงัก โปรแกรมจะโอนย้ายข้อมูลการขายกลับไปยังเครื่องแม่ข่ายอีกครั้งเมื่อปิดจุด ขาย

  • โปรแกรมสำหรับบริหารจัดการเป็นเว็บซอฟแวร์ ทำให้ท่านสามารถทำงานร่วมกันในสถานที่ห่างกันได้อย่างไร้ปัญหาเรื่องพรมแดน

  • ข้อมูลพร้อมเสมอสำหรับนำไปใช้ ระบบสนับสนุนการเจาะ (Drill down) เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดจนถึงข้อมูลเอกสารต้นทางในทุก ๆ ฟอร์มและรายงาน

  • ระบบพร้อมที่จะขยาย และเป็นระบบแบบเปิด ข้อมูลจะจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ซึ่งรองรับปริมาณข้อมูลในทุกขนาด ข้อมูลที่จัดเก็บท่านสามารถจะดึงไปใช้ประมวลผลเพิ่มเติมได้ ไม่จำกัดว่าจะต้องใช้ส่วนรายงานของโปรแกรมบริหารและจัดการ Sureshot POS เท่านั้น ท่านสามารถใช้โปรแกรมอื่น ๆ มาร่วมทำงานด้วยได้ เช่น โปรแกรม Microsoft Excel เป็นต้น

  • ไม่ต้องทำการติดตั้งใด ๆ ที่เครื่องลูกข่ายสำหรับโปรแกรมบริหารและจัดการ สิ่งที่ต้องการบนเครื่องลูกข่ายมีเพียงโปรแกรมเว็ปบราวเซอร์และ Acrobat Reader เท่านั้น ท่านไม่ต้องปวดหัวกับการจัดการเครื่องลูกข่าย หรือปวดหัวกับความไม่เข้ากันของซอฟแวร์บนเครื่องลูกข่ายอีกต่อไป

  • ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม โปรแกรมรองรับการทำงานบน Windows, Linux, Unix, *BSD

  • ครบถ้วนกับการทำงานด้านบัญชีและระบบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมมีระบบซื้อ ขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ระบบสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ฯลฯ

  • สนับสนุนการต่อเชื่อมเข้ากับระบบบัญชีหลังบ้าน (Back Office Accounting) กับระบบ CPA (กรณีต้องการมีระบบบัญชีหลังบ้านสำหรับการจัดการระบบบัญชีเต็มรูปแบบทั้งองค์กร)

  • พัฒนาโดยบุคคลากรในประเทศไทย ระบบธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นเฉพาะประเทศไทยได้รับการสนับสนุน อีกทั้งบุคคลากรในการสนับนสนุนโปรแกรมก็มีพร้อม

Stayhere

เป็นเว็บซอฟแวร์ (Web-based) สำหรับบริหารจัดการการขายห้องพัก โรงแรม ซึ่งมีัลักษณะเด่น ๆ ดังนี้

  • แสดงสถานะในลักษณะผังของห้องพักในแต่ละชั้น หรือผังของห้องพักในแต่ละบริเวณ โดยสถานะต่าง ๆ เช่น เช็คอิน เช็คเอ้าท์ (รอทำความสะอาด) พร้อมเข้าพัก ฯลฯ

  • ผังสามารถปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมได้เอง

  • สามารถกำหนดอัตราค่าห้องได้ และปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ สนับสนุนทั้งอัตรารายวัน รายชั่วโมง รายอาทิตย์ ฯลฯ หรือมีผสมผสานกันตามต้องการ

  • การบันทึกมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายที่ต้องการชาร์จเข้าห้องอื่น ๆ รวมถึงการรับสินค้า การควบคุมสต๊อคของสินค้าในมินิบาร์และสโตร์ และสต๊อคของวัศดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ

  • ทำงานร่วมกับระบบ Smart Card เพื่อออกบัตรสำหรับควบคุมการเปิดปิดห้อง และเปิดปิดไฟฟ้า (อนุญาตให้เปิดปิดห้อง ไฟฟ้า ได้เฉพาะห้องที่เช็คอินและภายในช่วงระยะเวลาที่เช็คอิน)

  • การบันทึก ออกบัตร การทำความสะอาดห้อง

  • การออกบิล การควบคุมการรับเงิน และสามารถทำงานร่วมกับลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer) รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการควบคุมการรับเงินได้

  • การรับเงินลักษณะต่าง ๆ เช่น เงินสด บัตรเครดิต บัตรเงินสด ฯลฯ

  • การส่งเสริมการขาย เช่น การออกบัตรเงินสด หรือคูปองส่วนลด พร้อมกับการควบคุม (เช่น รหัสควบคุม ควบคุมวันหมดอายุ เป็นต้น)

  • การจัดการอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนห้อง ต่อเวลาเข้าพัก เป็นต้น

  • รายงานต่าง ๆ ในลักษณะของการ Drill Down (จากสรุป เจาะไปหารายละเอียดรายการ)

  • เป็นเว็บซอฟแวร์ (Web-based) สนับสนุนการใช้งานต่างสถานที่ สามารถบริหารหรือตรวจสอบรายการจากสถานที่ห่างกันได้อย่างไร้พรมแดน

  • ระบบพร้อมที่จะขยาย และเป็นระบบแบบเปิด ข้อมูลจะจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์ซึ่งรองรับปริมาณข้อมูลในทุกขนาด ข้อมูลที่จัดเก็บท่านสามารถจะดึงไปใช้ประมวลผลเพิ่มเติมได้ ไม่จำกัดว่าจะต้องใช้ส่วนรายงานของโปรแกรมเตรียมให้เท่านั้น ท่านสามารถใช้โปรแกรมอื่น ๆ มาร่วมทำงานด้วยได้ เช่น โปรแกรม Microsoft Excel เป็นต้น (โดยการ Export ข้อมูล)

  • ไม่ต้องทำการติดตั้งใด ๆ ที่เครื่องลูกข่าย (Zero Client Administration) สิ่งที่ต้องการบนเครื่องลูกข่ายมีเพียงโปรแกรมเว็ปบราวเซอร์และ Acrobat Reader เท่านั้น ท่านไม่ต้องปวดหัวกับการจัดการเครื่องลูกข่าย หรือปวดหัวกับความไม่เข้ากันของซอฟแวร์บนเครื่องลูกข่ายอีกต่อไป

  • ไม่จำกัดแพลตฟอร์ม โปรแกรมรองรับการทำงานบน Windows, Linux, Unix, *BSD

  • สนับสนุนการต่อเชื่อมเข้ากับระบบบัญชีหลังบ้าน (Back Office Accounting) กับระบบ CPA (กรณีต้องการมีระบบบัญชีหลังบ้านสำหรับการจัดการระบบบัญชีเต็มรูปแบบทั้งองค์กร)

  • พัฒนาโดยบุคคลากรในประเทศไทย ระบบธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นเฉพาะประเทศไทยได้รับการสนับสนุน อีกทั้งบุคคลากรในการสนับนสนุนโปรแกรมก็มีพร้อม