เกี่ยวกับเรา

บริษัทสยามสแกนดอทเน็ตจำกัดเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร บริษัทได้ก่อ ตั้งขึ้นจากผู้ก่อตั้งผู้เคยผ่านงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีด้าน ธุรกิจ บุคคลากรของเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในด้านการออกแบบ ต่อเชื่อม พัฒนาและติดตั้ง ระบบสารสนเทศในหลากหลายธรกิจ ทำให้บริษัทเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมต่อความต้องการใน ด้านระบบสารสนเทศของธุรกิจของท่าน เพื่อที่ธุรกิจของท่านสามารถดำเนินงานได้อย่างไร้ ขีดจำกัดในด้านข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทมีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่อง Web-based Application ซอฟต์แวร์ CPA ของบริษัทเป็น Web-based ERP ซึ่งออกสู่ตลาดตั้งแต่ปี 2545 (2002) รวมถึงซอฟต์แวร์ Web-based อื่น ๆ ซึ่งทยอยออกมาตามลำดับ

บริษัทมีความชำนาญใน Free Software / Open Source Software Platform ซอฟต์แวร์ของบริษัททำงานบน GNU/Linux OS, FreeBSD OS, Apache Web Server, PostgreSQL Database รวมถึงบริษัทยังเชี่ยวชาญชำนาญการออกแบบระบบ Server เช่น GNU/Linux OS, FreeBSD OS และ Free Software / Open Source Server Software อื่น ๆ รวมถึงการใช้งานระบบ GNU/Linux Desktop

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อความต้องการของท่านโดยการส่งมอบ ความสามารถ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพแก่ท่าน กรุณา ติดต่อ บริษัทเพื่อที่เราจะได้ส่งมอบบริการอันมีคุณภาพแก่ท่าน